Så kan hybridarbetet fungera bra för fler

Arbetsmiljö Arbetsgrupper och individer har olika behov. Därför bestäms formerna för hybridarbete bäst tillsammans och bör utvärderas allt eftersom, enligt Kristina Palm, professor i arbetsvetenskap.

SULF uppmanar lärarna: Bevaka din arbetstid!

Villkor Systemet med årsarbetstid leder till att universitetslärare jobbar alldeles för mycket. ”Det är dags att medlemmarna bevakar sin arbetstid bättre”, anser Robert Andersson på SULF.