Att utse hedersdoktorer för vetenskapens bästa

Vetenskap År 1839 utsåg Uppsala universitet Sveriges första hedersmagister. Titeln bytte senare namn till hedersdoktor. Vilka kriterier spelar roll i dag, när lärosätena delar ut hedersdoktorat?