Konst och vetenskap samspelar i serieform

Forskning Att kommunicera forskning genom serieteckningar är ett sätt att förena vetenskap och konst. Tanken är att nå ut till den breda allmänheten, menar organisationsforskaren Anna Jonsson.

Ge plats åt alumnerna i lärosätets verksamhet

Samverkan Uppsala universitet utreder hur lärosätet på bästa sätt kan samverka med sina alumner. Utredningen ska vara klar till sommaren, och aktiviteter pågår för att starta nya nätverk inom olika ämnesområden.

Undvik de här fällorna om du vill få publicitet

Metod Vetenskapsjournalister ser med viss misstänksamhet på forskarvärldens strävan att få publicitet. Kolla DN:s checklista vad journalisterna tittar först på. Och glöm inte ditt eget ansvar för förtroendet för forskningen.

Sju principer för att berätta om forskning

Samverkan Transparens, korrekthet och relevans. Det är några av de sju principer som Lunds universitet har tagit fram för kommunikation om forskning med allmänheten.

Med storytelling gör du forskningen begriplig

Forskningskommunikation Storytelling är ett sätt att göra forskning tillgänglig för fler.
– Men det är ingen quick fix, att arbeta fram en bra presentation tar tid, säger Anders Sahlman, som coachar forskare i presentationsteknik.