”Det var en chock att bli åtalsanmäld”

Etik Tillsynsmyndigheten försökte få rättslig vägledning och drev ett fall ända till Riksåklagaren. Men åtalsanmälan byggde på ett felaktigt antagande och den anklagade forskaren hamnade i ett rättsligt limbo. Det är ett av problemen med det nya tillsynssystemet som aktörer i sektorn lyfter.

Flera oklarheter kring artikel om våldtäktsmän

Etik Forskare anklagar Överklagandenämnden för etikprövning, Önep, för att driva en politisk agenda efter en åtalsanmälan för deras artikel om våldtäktsmäns sociala och etniska bakgrund. Men hur ledde ett etiskt tillstånd för forskning om cancer till en artikel om våldtäktsmän?