Högskolan Kristianstad

Tvist om lärarundantaget vid Högskolan Kristianstad

Villkor Under pandemin satte två lärare vid Högskolan Kristianstad samman ett digitalt undervisningsmaterial. Men höstterminen 2022 hade materialet kopierats och användes av en annan lärare. Efter en facklig tvist har nu högskolan betalat ersättning till de två lärarna.

Lärosätena saknar riktlinjer för våld i nära relationer

Arbetsmiljö De flesta universitet och högskolor saknar riktlinjer och rutiner för hur de ska agera om en anställd eller en student utsätts för våld i nära relationer, visar en undersökning som tre forskare vid Mittuniversitetet gjort. Nu vill de att lärosätena agerar.

Kateryna Zorya

Doktorandens uppehållstillstånd går ut en vecka innan disputationen

Karriär Uppehållstillståndet går ut en vecka innan hennes disputation. Detta på grund av Migrationsverkets långsamma handläggning.
– Mitt fall visar att systemet är orättvist och inte riktigt klokt, säger Kateryna Zorya, doktorand vid Södertörns högskola.

Regler för tjänsteresor varierar inom akademin

Villkor Ta tåget, inte flyget, om resan är upp till 50 mil. Eller upp till 70 mil. Eller när det känns ”rimligt”. Universitetsläraren har granskat skillnaderna mellan 33 lärosätens riktlinjer för anställdas tjänsteresor.

Myndigheten svarar: Våra bedömningar ska vara förutsägbara

Politik Forskaren Cansu Elmadagli kan behöva lämna Sverige eftersom hon inte lever upp till Migrationsverkets försörjningskrav. Enligt Per Löwenberg, chef för migrationsrättsenheten, godkänns inte a-kassa som framtida försörjning.

Fackliga företrädare kritiska till Lunds nya Pan-process

Juridik Anställda vid Lunds universitet får inte längre yttra sig muntligt inför personalansvarsnämnden i ärenden som rör avsked eller uppsägning, och inte heller svara skriftligt på anklagelser. Nu reagerar fackliga vid andra lärosäten. I Borås har en kompromiss förhandlats fram.