Högskolan Kristianstad

Tvist om lärarundantaget vid Högskolan Kristianstad

Villkor Under pandemin satte två lärare vid Högskolan Kristianstad samman ett digitalt undervisningsmaterial. Men höstterminen 2022 hade materialet kopierats och användes av en annan lärare. Efter en facklig tvist har nu högskolan betalat ersättning till de två lärarna.

Släpp sargen en stund – och bli en bättre lärare

Pedagogik Alla är olika – och behöver bli lärare på sitt eget sätt. Men hur lärande fungerar har ingenting med undervisning att göra. Det är ett par av grundbultarna i en kurs som vill utmana normer och utveckla lärare.

Yrkeslärarutbildning vänder trend för Campus Skellefteå

Utbildning I januari startade en yrkeslärarutbildning på Campus Skellefteå, efter en rekordsnabb planeringsprocedur. Det är yrkeslärarutbildningen vid Umeå universitet som med detta förlägger sitt vårintag till Skellefteå.