Universitet brister i arbetet mot sexuella trakasserier

Arbetsmiljö Sexuella trakasserier förekommer på svenska universitet. Bland de utsatta finns doktorander och studenter. Samtidigt finns det brister i lärosätenas förebyggande arbete, och få anmäler sina upplevelser, visar Universitetslärarens granskning.

Doktorand: ”Han ville att vi skulle vara ensamma”

Arbetsmiljö Vittnesmålen om en utbredd tystnadskultur och en rädsla för att anmäla sexuella trakasserier inom akademin är många.
– För mig ligger det största sveket hos universitetet. Inte hos personen som trakasserade mig, säger Jessica, doktorand vid Göteborgs universitet.

Forskare: Trakasserier kan få allvarliga konsekvenser

Arbetsmiljö Flera studier pekar på att studenter och doktorander utsätts för sexuella trakasserier. Många utsatta säger att lärosätet har gett dem otillräckligt med stöd. Det kan leda till att studier och forskning försvåras eller avbryts.
– Det är ett samhällsproblem, säger Elin Kvist, docent i sociologi.

”Lärosätena måste agera genast i AI-frågan”

Utbildning En majoritet av de svenska studenterna använder AI-chatboten Chat GPT, enligt en ny enkät.
– Lärosätena behöver ta den här frågan på allvar och formulera en plan hur de kan integrera AI. Inte om ett år, utan nu, säger Hans Malmström vid Chalmers.