Val av finansieringsmodell påverkar den politiska styrningen

Finansiering Den politiska styrningen av svensk forskning har ökat. Det är en av slutsatserna som dras i en ny rapport. Men författaren Roger Svensson möttes av kritiska röster då rapporten presenterades på ett seminarium anordnat av SNS.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ministern: Etikprövningssystemet behöver förändras

Etik En ny utredning ska se över det kritiserade etikprövningssystemet. Utbildningsminister Mats Persson (L) ser problem med åtalsanmälda forskare och menar att det behövs undantag från etikprövning för forskning som berör humaniora och samhällsvetenskap.

Lunds rektor: Mats Persson verkar inte förstå

Politik Statsrådet verkar inte förstå att den akademiska friheten också gäller styrelserna. Det säger Lunds universitets rektor Erik Renström efter ett möte mellan utbildningsminister Mats Persson och lärosätenas rektorer.