Analys av mansdominans på KVA:s seminarium

Jämställdhet Män dominerar på högre poster i vetenskapssamhället. På Kungliga Vetenskapsakademiens akademidagar dryftades orsaker, följder och möjliga åtgärder.

Symboler för jämställdhet 50-50

Ny studie: Så kan kvinnliga professorer bli fler

Jämställdhet Att ha en specifik enhet eller ansvarig person som arbetar med jämställdhet eller mångfald ger effekt på andelen kvinnliga professorer, visar en nordisk forskningsstudie.

Ovanligt med utländsk bakgrund i lärosätenas ledningsgrupper

Mångfald Bland samtliga akademianställda har 34 procent utländsk bakgrund och inom Sveriges befolkning som helhet 31 procent. Men bland dem som sitter i lärosätenas ledningsgrupper är motsvarande andel 12 procent, visar Universitetslärarens granskning.

Test med utbildning för funktionsvarierade

Mångfald Brist på studieteknik och finansieringsfrågan är utmaningar när det kommer till att anordna högskoleutbildning för studenter med intellektuella funktionsvariationer.