Val av finansieringsmodell påverkar den politiska styrningen

Finansiering Den politiska styrningen av svensk forskning har ökat. Det är en av slutsatserna som dras i en ny rapport. Men författaren Roger Svensson möttes av kritiska röster då rapporten presenterades på ett seminarium anordnat av SNS.

Lång väg till öppen vetenskap

Forskning Vägen till att genomföra öppen vetenskap är både lång och full av utmaningar. Det framgick tydligt vid en konferens på Kungliga biblioteket förra veckan.

Ökad forskningstid vid nybildade universitet

Forskning Forskare vid högskolor som blir universitet ökar sin produktion av vetenskapliga artiklar. Till större del beror förändringen på bättre basfinansiering. Det visar en ny rapport från SNS.

Vårbudgeten: nya pengar till forskningsinfrastrukturprojekt

Politik SciLifeLab får förstärkt finansiering med 10 miljoner kronor i regeringens vårändringsbudget, som presenterades i veckan. Därutöver avsätts 2,4 miljoner för medlemskap i en stiftelse som ska konstruera ett solteleskop på Kanarieöarna.

Låga forskningsanslag problem för humsam

Finansiering Vetenskapsrådet menar att det stora problemet för forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap är för låga anslag, jämfört med andra ämnesområden.