Fullsatt tingsrätt när första etikprövningsåtalet prövades

Etik Den första rättegången där en forskare åtalats för brott mot etikprövningslagen är över. Tingsrättens dom faller 30 juni. Forskaren säger till Universitetsläraren att åtalet bygger på missförstånd och att etikprövningstillstånd inte behövdes eftersom det inte var en forskningsstudie.

Högskolan Kristianstad

Tvist om lärarundantaget vid Högskolan Kristianstad

Villkor Under pandemin satte två lärare vid Högskolan Kristianstad samman ett digitalt undervisningsmaterial. Men höstterminen 2022 hade materialet kopierats och användes av en annan lärare. Efter en facklig tvist har nu högskolan betalat ersättning till de två lärarna.

Lärosätena saknar riktlinjer för våld i nära relationer

Arbetsmiljö De flesta universitet och högskolor saknar riktlinjer och rutiner för hur de ska agera om en anställd eller en student utsätts för våld i nära relationer, visar en undersökning som tre forskare vid Mittuniversitetet gjort. Nu vill de att lärosätena agerar.

Förundersökning om misstänkt brott mot etikprövningslagen läggs ner

Etik Forskaren Kristina Sundquist vid Lunds universitet blir inte åtalad för brott mot etikprövningslagen. Åklagaren har lagt ned utredningen med hänvisning till att brottsuppsåt inte går att bevisa. Önep står dock fast vid sin bedömning att etikprövningstillstånd saknas, säger kanslichef Jörgen Svidén.