Från Uppsala till Jupiter efter 15 års arbete

Forskning Hallå där Jan-Erik Wahlund, forskare vid Institutet för rymdfysik i Uppsala. Du är huvud­ansvarig för instrumentet Radio and plasma wave investigation, RPWI, som nu är på väg mot Jupiter.

Regler för tjänsteresor varierar inom akademin

Villkor Ta tåget, inte flyget, om resan är upp till 50 mil. Eller upp till 70 mil. Eller när det känns ”rimligt”. Universitetsläraren har granskat skillnaderna mellan 33 lärosätens riktlinjer för anställdas tjänsteresor.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ministern: Etikprövningssystemet behöver förändras

Etik En ny utredning ska se över det kritiserade etikprövningssystemet. Utbildningsminister Mats Persson (L) ser problem med åtalsanmälda forskare och menar att det behövs undantag från etikprövning för forskning som berör humaniora och samhällsvetenskap.

”Lärosätena måste agera genast i AI-frågan”

Utbildning En majoritet av de svenska studenterna använder AI-chatboten Chat GPT, enligt en ny enkät.
– Lärosätena behöver ta den här frågan på allvar och formulera en plan hur de kan integrera AI. Inte om ett år, utan nu, säger Hans Malmström vid Chalmers.

Ökad forskningstid vid nybildade universitet

Forskning Forskare vid högskolor som blir universitet ökar sin produktion av vetenskapliga artiklar. Till större del beror förändringen på bättre basfinansiering. Det visar en ny rapport från SNS.