Malin Henningsson

Den akademiska karriären under lupp i ny doktorsavhandling

Karriär Går det att införa en sammanhållen karriärväg i det akademiska landskapet? Eller behöver lärosätena de olika vägvalen för att kunna parera motstridiga krav? De frågorna har Malin Henningsson undersökt i sin avhandling.

Investing energy in her role as expert

Profiles As a newly elected member of IVA, the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, and with awards such as "2021 Power Woman of the Year", Professor Lina Bertling Tjernberg is a recognised expert in her field. She sees herself as an independent voice in the political debate surrounding the energy crisis.

Lina Bertling Tjernberg lägger energi på expertrollen

Porträtt Som nyinvald ledamot i IVA och med utmärkelser som ”Årets kraftkvinna” är professor Lina Bertling Tjernberg en erkänd expert i sitt ämne. Hon känner ett ansvar att vara en oberoende röst i den politiska debatten kring energikrisen.

EU satsar på gemensamt system för högre utbildning

Samverkan Satsningen på samarbete mellan de europeiska universiteten tar ett stort steg framåt. Nu lanserar EU-kommissionen tio projekt som ska ta fram idéer om hur EU i framtiden kan få ett gemensamt system för högre utbildning.

Började forska om kärnkraft trots en negativ opinion

Forskning Trots förbud mot forskning med syfte att bygga nya reaktorer valde Janne Wallenius att forska om kärnkraft redan 1997. Den senaste tiden har pendeln i stora drag svängt från pessimism till optimism om kärnkraft, vilket även underlättar forskningen.

Han blir ny förbundsdirektör på SULF

SULF Lars Geschwind, professor inom teknikvetenskapens lärande vid KTH, blir ny förbundsdirektör på SULF. Han börjar sin tjänst 1 januari och tar över efter Git Claesson Pipping som har gått i pension.

Elledningar i svensk skog

Skenande kostnader för el och hyror oroar lärosätena

Finansiering Det ekonomiska läget för lärosätena är osäkert och deras bedömningar sträcker sig från hanterbart till bekymmersamt. Många lärosäten befarar att ökade kostnader för hyror och el kommer att minska resurserna för undervisning och forskning.

Han blir ny rektor vid KTH

Karriär Hallå där Anders Söderholm, generaldirektör på Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som 1 december tillträder som rektor för Kungliga tekniska högskolan, KTH.