Elledningar i svensk skog

Skenande kostnader för el och hyror oroar lärosätena

Finansiering Det ekonomiska läget för lärosätena är osäkert och deras bedömningar sträcker sig från hanterbart till bekymmersamt. Många lärosäten befarar att ökade kostnader för hyror och el kommer att minska resurserna för undervisning och forskning.

Dataspelsundret i Skövde börjar på högskolan

Utbildning Över 500 studenter pluggar dataspel på Högskolan i Skövde, 40 procent av alla som studerar spel på högskolenivå i Sverige. Utbildningarna ger avtryck utanför lärosätet. I Skövde finns nu ett 30-tal dataspelsföretag.

Avspärrade stolar för distansering

Både campus- och distansundervisning när höstterminen startar

Undervisning De flesta lärosäten kommer att ha hybridundervisning under hösten, både distans och på campus. Det gör de för att både tillgodose Folkhälsomyndighetens riktlinjer och ge studenterna bästa möjliga utbildning. Universitetsläraren har gjort nedslag hos några lärosäten om hur de planerar höstterminen.

Stor förvirring när miljonerna ska fördelas

Finansiering Hur bra är lärosätena på att samverka?
Den frågan anser regeringen vara så viktig att den i budgeten för 2018 avgör hur en del av anslagen fördelas mellan lärosätena. Men sektorn har sågat den hastigt införda modellen och få begriper hur den fungerar – eftersom även de lärosäten som inte deltagit i mätningen av samverkan får ta del av samverkansmiljonerna.
Oklart är också varför man inte väntar in styr- och resursutredningen, som väntas föreslå att det så länge efterlysta samlade anslaget införs.
Ja, hur statliga resurser fördelas – och på vilka grunder – är en evig samt laddad fråga. Dessutom så komplicerad att det inte ens är givet att utbildningsdepartementet kan förklara förändringar i den egna budgeten.

Båtburen adjunkt lever på spel

Porträtt Marcus Toftedahls två stora intressen är dataspelsutveckling och att köra motorbåt. I båda fall är hans nya hemstad Skövde perfekt. Som adjunkt i medier, estetik, berättande, MEB, och doktorand på institutionen för informationsteknologi, bidrar han stolt till att sätta dataspelsutbildningarna i Skövde på världskartan. Under resans gång har han dessutom upptäckt Skövde som båtstad.

Skövde-lektor deltar i stort EU-projekt

Porträtt Tillsammans med forskare i Europa ska hon hjälpa läkare att avgöra om patienter drabbats av blodförgiftning. För Anna-Karin Pernestig ledde samverkan med företag till ett stort EU-anslag.

Universiteten stora förlorare i vårbudgeten

Politik Fler platser och mer pengar till högskolorna, medan universiteten i större städer förlorar. Regeringens vårändringsbudget markerar, med få undantag, en omfördelningspolitisk helomvändning, från stora breda lärosäten till mindre.