Universitetet vill inte kommentera

– Vi har inga ytterligare kommentarer. Du har fått vårt svar och det har jag stämt av med förvaltningschefen.

Det säger Cecilia Billgren, avdelningschef vid Lunds universitet, när Universitetsläraren ber henne utveckla varför Lunds universitet inte vill svara på några frågor om Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds universitet, i vardagslag kallad Gerdahallen.

Först skulle rektor Torbjörn von Schantz ställa upp på en intervju kring Gerdahallen. Några timmar innan avtalad tid hoppar han av. Därefter är löftet att någon annan ledande representant för universitet ska besvara frågorna. Sex timmar senare kommer beskedet att Cecilia Billgren efter avstämning med förvaltningschefen Susanne Kristensson, tillika styrelseledamot i Gerdahallen, har beslutat att det enda svar som universitetet har är följande:

”Detta är frågor som berör alla stiftelser och kan inte besvaras av Lunds universitet. Lunds universitet kan inte heller uttala sig om en stiftelses vara eller inte vara.”

De frågor som Universitetsläraren ville ha svar på från Lunds universitet var följande:
Varför har ni Gerdahallens motionsverksamhet i en stiftelse?
Varför råder inte offentlighet i stiftelsen?
Ska Gerdahallen verkligen delta i olika typer av upplägg, som när det gäller arbetsgivaravgifter och verksamhetsbidrag, i samarbetet med Lugi? Borde inte en stiftelse instiftad av universitetet, som också har en styrelsemajoritet, hålla sig borta från sådant?
Bör samarbetet med Lugi upphöra? Det bestämmer ju de representanter i styrelsen för stiftelsen som universitetet har tillsatt. Så vad gör ni?
Har inte stiftelseformen för universitetets motionsverksamhet spelat ut sin roll?

Läs också:
Universitetet har ingen kontroll över stiftelsen


Kategorier: Etik
Lärosäten: Lunds universitet