”Kunskapen om romer måste öka”

– Mycket blir bättre. Brobyggarutbildningen har stor betydelse, de utbildade brobyggarna blir förebilder för andra romer. Det säger Christina Rodell Olgaç, forskare, docent och lektor i pedagogik med inriktning mot romsk lärarutbildning, som arbetar tillsammans med Angelina Dimiter-Taikon. – Den sociala situationen för romerna är allvarlig, även om allt fler studerar, säger Christina Rodell Olgaç. – Men som grupp står romerna ofta utanför arbetsmarknaden och många frågar sig vad utbildning då ska tjäna till. En stor förändring måste ske i majoritetssamhället med ökad kunskap om den romska minoritetens historia och nutida situation. Demokratifrågan måste lösas, för Sverige är tyvärr inte fritt från diskriminering, fördomar och antiziganism. 2006 disputerade hon på avhandlingen ”Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola. Från hot till möjlighet”. Avhandlingen är en studie ur ett interkulturellt perspektiv om den romska minoritetens skolsituation från mitten av 1900-talet fram till år 2005 och finns att läsa på nätet. Hennes fortsatta forskning handlar om romernas skol- och utbildningssituation, nu bland annat med fokus på interkulturella läroprocesser.


Kategorier: Arkiv