För ett sundare forskningsklimat

Debattartikel av Martin Högbom, Camilla Svensson och Christian Broberger

Forskning har en otrolig potential. Varje dag görs en mängd viktiga och fantastiska arbeten runt om på landets lärosäten, varav bara en bråkdel når ut i de stora kanalerna. Ändå sjunker Sverige i internationella jämförelser som Kungl. Vetenskapsakademiens excellensrapport visat. Betydande medel har satsats på forskning under senare år. Det måste dock ges tid för forskningen att bära frukt och förståelse för att genombrott kan komma på sätt som inte går att förutse. Sveriges unga akademi höll en forskningspolitisk valutfrågning i augusti och var med och arrangerade en agendakonferens om forskningspolitik i november. Vi vill här lyfta områden som vi identifierat som centrala för en framgångsrik forskningspolitik.


Kategorier: Arkiv