En röst i EU-valet kan motverka intolerans

Söndag 25 maj är det val till EU-parlamentet. En stor anledning att gå till vallokalen är att motverka främlingsfientliga krafter. Det anser Eskil Franck, överintendent för Forum för levande historia, som även ska leda SULF:s seminarium ”Akademins ansvar för att motverka antidemokratiska rörelser” i Almedalen i juli.

Varför är det viktigt att rösta i EU-valet?
– Utöver det självklara, att alla bör rösta för att utnyttja sin demokratiska rättighet samt att vi i vår vardag påverkas allt mer av beslut som fattas av EU, så kan vi tydligt se att främlingsfientlighet och intolerans ökar i Europa. Alla som vill motverka detta måste utnyttja rätten att rösta den 25 maj för att vara med och stävja dessa krafter.

Hur då?
– Genom att rösta på partier och personer som står för goda krafter i samhället. Känner man sig tveksam inför att rösta bör man överväga att personkryssa. Att kryssa för en viss kandidat är kanske ännu viktigare i det här valet än i nationella val. Genom att göra det kan man ge sin röst åt en person som kan föra fram positiva krafter i Europa och stå upp mot den framväxande främlingsfientligheten.

Vad kommer seminariet i Almedalen den 1 juli att handla om?
– Jag hoppas att det kommer att mynna ut i konkreta råd om hur akademin kan bidra till att minska främlingsfientlighet och intolerans genom forskning och utbildning. Det finns ibland en ovilja bland akademins företrädare att ta ställning i övergripande politiska frågor, men i själva verket är detta ett grundläggande demokratiskt uppdrag.

Vilka konkreta resultat är det du hoppas på?
– Det är svårt att sia om i förväg, men jag tror mycket på de tre seminariedeltagarna Daniel Poohl (vd på stiftelsen Expo samt chefredaktör på tidskriften Expo), Edda Manga (filosofie doktor i idéhistoria vid Göteborgs universitet, föreläsare och debattör) och Paulina de los Reyes (professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet).


Kategorier: Arkiv