Varför görs lärarna huvudansvariga?

Svar till Mats Alvesson från Soly Erlandsson, professor em., psykolog vid Högskolan Väst

Mats Alvesson är en i mångas ögon högst trovärdig akademiker som från sin position som professor vid Lunds universitet kan kritisera den värld han själv tillhör. Det är bra att kritiken kommer från de egna leden. Men i sitt senaste debattinlägg i Universitetsläraren nr 18/2013 missar han målet, eller snarare han siktar delvis på fel mål. Artikeln saknar inte poäng och beskrivningen om vad som driver lärosätena i den ena eller andra riktningen från politikerhåll, från högskolans ledningar med mera är vi många som kan stämma in i. Att arbeta utifrån gemensamma normer och måttstock borde också vara en självklarhet kan tyckas.


Kategorier: Arkiv