Så tycker läsarna om Universitetsläraren

Universitetsläraren är en trovärdig och aktuell tidning, anser läsarna. Det framgår av den läsekretsundersökning som genomfördes före sommaren.

88 procent av de som svarat tycker att Universitetsläraren är en bra tidning och 65 procent tycker att den är viktig och användbar. Högskolepolitik, artiklar om högskolan samt arbets- och anställningsvillkor är det som tidningen behandlar bäst, enligt undersökningen. Även debattartiklar uppfattas som intressanta.
I undersökningen uppger sju av tio personer att de läser alla eller nästan alla nummer av Universitetsläraren och 64 procent läser minst hälften av innehållet. Tre procent har inte läst tidningen alls. Den genomsnittliga lästiden för ett nummer har visat sig vara 24 minuter.
Ungefär hälften av de svarande läser platsannonser och anser att de är värdefulla, medan motsvarande andel för övriga annonser är knappt 20 procent.
69 procent anser att tidningen har kunniga skribenter, medan layouten får sämre betyg; 42 procent tycker att den är bra. Det är också få som läser Universitetsläraren på nätet; hela 78 procent har aldrig läst något av tidningens innehåll på webben.

I den fråga som gäller attityd till tidningen är "trovärdig" (85 procent) och "aktuell" (75 procent) de två områden som fått högst betyg.
Resultaten bygger på en webbenkät som genomfördes av SULF i samarbete med Smart company. 326 svar inkom, vilket motsvarar en svarsfrekvens av 38 procent.

Röster från undersökningen
I läsekretsundersökningen gavs de tillfrågade också möjlighet att ge kommentarer, här är ett urval:
"Tidningen hjälper mig att hålla mig à jour med allt som rör universitetsarbetet i Sverige. Vet inte hur jag hade skaffat mig denna övergripande bild annars."

"Lönelistorna är viktiga."

"Jag tycker layouten är rätt tråkig och svårläst. Jag skulle önska mer branschbevakning och mer översikt."

"Är kopplad till mitt yrkesliv."

"Aktuella frågor om högskolesektorn behandlas. Skapar diskussion i fikarummet!"

"Aktuell debatt om arbetsfrågor. Särskilt om arbetsvillkor, men även om pedagogiska problemområden."

"Bli mer "dagsaktuella" och kontroversiella (på ett positivt sätt), satsa på bättre layout så att tidningen blir "aptitlig", detta gäller inte minst val av papper och färgåtergivning."


Kategorier: Arkiv