Stora löneskillnader mellan rektorer

Lönerevisionen för rektorer och andra myndighetschefer inom utbildningsdepartementets område är klar.

Precis som vid tidigare sammanställningar skiljer sig lönenivåerna mycket mellan lärosätena och det är till stor del lärosätets storlek som styr rektorns lön, något som SULF:s förbundsdirektör Git Claesson Pipping är kritisk till.
– Det är märkligt att det bara är lärosätets omsättning och inte komplexiteten i jobbet som avgör hur hög lönen ska vara. Det är sannolikt svårare att leda ett fattigt lärosäte än ett rikt.
Git Claesson Pipping tycker att lönenivån för rektorerna är för låg jämfört med andra myndighetschefer.
– Eftersom rektorslönerna ofta blir ett tak för medarbetarnas löner innebär dessutom denna lönedifferens att det blir svårt för ett litet lärosäte att matcha lönerna på de stora när det gäller att rekrytera spetskompetens, både inom kärnverksamheten och inom förvaltningen.
De nya lönerna gäller från och med den 1 oktober 2012.

Löneliga för rektorer m fl inom utbildningsdepartementet samt SLU


Kategorier: Arkiv