Öppenhet, sanning och fokus

Debattsvar av Peter Lohmander

Lektorn och studierektorn Fredrik Sandgren skriver i Universitetsläraren nr 9/2013 att han i sak helt håller med mig. Tack! Därefter övergår Sandgren till något slags ”privatmoralisk utvärdering” av mina formuleringar. Sandgren skriver: ”Denna typ av retorik kan man ibland tillåta sig i affekt i slutna sällskap.” Jag menar dock att det vore direkt omoraliskt att framföra motstridiga budskap i olika församlingar. Falskspel bör vi inte uppmuntra. Öppenhet, sanning och fokus på avgörande frågor bör vara ledstjärnor vid alla universitet. Vad är det då som Sandgren menar är ”ovärdigt en professionell akademiker”? Sandgren menar att ”Byråkraterna har fasta och höga löner samt bekväma kontor.” är ”en direkt skymf mot alla anställda inom administrationen som gör ett bra jobb”. Jag förstår inte logiken i Sandgrens påstående. Jag beskriver ett faktum. Jag skymfar inte någon administratör. Arbetsvillkor och inflytande för svenska universitetslärare har kraftigt försämrats i relation till arbetsvillkor och inflytande för byråkraterna. Sverige förlorar på detta. Detta är enligt min mening ett grovt systemfel som sänker kvaliteten och samtidigt ökar kostnaderna. Det finns idag svenska universitet, exempelvis SLU, som har fler administratörer än universitetslärare och där administrationens lokalkostnader ökas mycket snabbt samtidigt som omfattande personalnedskärningar i undervisningen planeras. Detta måste SULF göra allt för att stoppa. Om inte SULF driver denna fråga, vem gör det då? Peter Lohmander Professor och ledamot i SULF:s styrelse


Kategorier: Arkiv