Tillfälliga högskoleplatser kan ge fler visstidsanställda

Regeringen tillsätter 1 400 nya utbildningsplatser inom sjuksköterske- och ingenjörsutbildningarna för 2013 och 2014. Klokt, men kortsiktigt, anser SULF:s chefsutredare Karin Åmossa.
Karin Åmossa, chefsutredare SULF

– Vi tycker att det är klokt att regeringen satsar på utbildning, att tillföra pengar till nya utbildningsplatser är en bra strategi när konjunkturerna är osäkra, där är den svenska regeringen bättre än många andra europeiska länder.
Det säger Karin Åmossa, SULF:s chefsutredare, om att regeringen i den så kalllade vårbudgeten aviserat en utökning av platser inom sjuksköterskeoch ingenjörsutbildningarna.
– Samtidigt borde man eftersträva mera långsiktighet i planeringen, de nya platserna är tillfälliga, vilket sannolikt innebär fler visstidsanställda lärare.
Det rör sig om 1 400 platser för åren 2013 och 2014, enligt utbildningsdepartementet görs detta "för att möta en stor efterfrågan på arbetsmarknaden och samtidigt motverka den svaga konjunkturutvecklingen".
Karin Åmossa konstaterar att det är ungefär samma motivering som inför den utökning av platser som gjordes i höstbudgeten. Hon menar att regeringens prognoser för konjunkturen varit väl positiva, eftersom de återkommande beskeden om tillfälliga, konjunkturrelaterade platser snarast blivit ett normaltillstånd för sektorn.
– Allt som ökar lärosätenas osäkerhet är problematiskt, det är också svårt att överblicka "nettosiffran" för utbildningsplatser eftersom utökningarna sker parallellt med anslagsminskningar och omfördelning.

MARIELOUISE SAMUELSSON

Universitetsläraren nr 7-13


Kategorier: Arkiv