Ännu mer om gemet

Redaktionen har fått ännu en synpunkt på gemet

Jag läser med intresse att Universitetsläraren ger Norge äran för att ha uppfunnit gemet. Som norrman har jag med stolthet ”vetat” detta sedan min uppväxt. Tyvärr måste jag nu inse att det är inte sant. Mina första misstankar väcktes för några år sedan när min svenska fru påstod att gemet var en svensk uppfinning. Efter att ha läst Universitetslärarens lilla notis har jag kollat andra källor och finner att detta är en gammal norsk myt som i decennier har haft stor succé i både USA och andra länder, och nu alltså även har intagit Sverige. Den enklaste korrekta versionen av historien finns i Store Norske Leksikon (www.snl.no), medan man på engelsk Wikipedia under ”paper clips” kan läsa alla detaljer både om gemets uppfinnande (i USA) och hela historien om hur den norska varianten lyckades sprida sig och vinna acceptans.


Kategorier: Arkiv