Anna Götlind lämnar sin post vid kongressen

I samband med SULF:s kongress i november lämnar Anna Götlind posten som förbundets ordförande.

I samband med SULF:s kongress i november lämnar Anna Götlind posten som förbundets ordförande.
På förfrågan från valberedningen i våras meddelade Anna Götlind, som varit SULF:s ordförande sedan 2008, att hon stod till förfogande för ännu en period som förbundsordförande.
– Jag såg fram emot att fortsätta arbetet med att stärka SULF som förbund, både centralt och lokalt och i såväl fackliga som professionella frågor.
– Att valberedningen nu informerat mig om att man inte kommer att föreslå mig för omval innebär att jag inte har det fulla förtroen de från förbundet som en ordförande ska ha.
– För att ge förbundets medlemmar möjlighet att i en öppen process vara med och ta fram en ny ordförande har jag valt att redan nu informera om att jag inte längre är aktuell för en ny mandatperiod, säger Anna Götlind.
Valberedningen kommer att meddela förslag till ny styrelse och därmed ny ordförande under hösten.
– Vi har naturligtvis ingenting att säga förrän vi lägger vårt förslag.
– Det är sekretess när en valberedning arbetar för att skydda inblandade och för att den demokratiska processen ska få ha sin gång, säger Barbro Biström, sammankallande i valberedningen.

MARIELOUISE SAMUELSSON


Kategorier: Arkiv