Trend behöver brytas och tro på forskning öka

Allmänhetens sjunkande förtroende för forskningen måste tas på allvar. Ansvaret för att vända den trenden ligger hos forskare och lärosäten, som borde vara angelägna om att hejda den utvecklingen. När förtroendet sjunker minskar i förlängningen viljan att satsa på forskning.

DET SÄGER Cissi Billgren Askwall, ny generalsekreterare för Vetenskap & Allmänhet (VA), apropå resultatet av den senaste attitydundersökningen som VA gör, för att mäta allmänhetens uppfattning om ”vetenskap, forskning och forskare”.


Kategorier: Arkiv