Många nya medlemmar på Högskolan Dalarna

Om förbundet som helhet varit lika framgångsrikt i sin rekrytering som SULF-föreningen vid Högskolan Dalarna hade medlemssaldot förra året slutat på plus 1500. För SULF i Dalarna betydde tillväxten 14 nya medlemmar. Inte så mycket kan det tyckas, men vi är en ganska liten högskola och det handlar i alla fall om cirka åtta procent säger professor Anna Götlind, SULF-ordförande och vice Saco-ordförande vid Högskolan Dalarna.

Inte så mycket kan det tyckas, men vi är en ganska liten högskola och det handlar i alla fall om cirka åtta procent säger Anna Götlind, SULF-ordförande och vice Saco-ordförande vid Högskolan Dalarna.
Bakom tillväxten ligger lyckade rekryteringar av en hel del disputerade lärare framför allt inom språk. Många av dem är redan SULF-medlemmar så där kanske jämförelsen med förbundet som helhet haltar en del.
– Men även hos oss handlar det om att humanister och vissa samhällsvetare inte lika självklart har andra Saco-förbund att vara med i. De väljer SULF medan till exempel lärarna inom teknikområdet ofta hamnar i Sveriges Ingenjörer eller blir dubbelanslutna. Men visst har vi också fått över några nya från andra förbund och då inte i första hand från Saco-sidan.
En stor del i den goda rekryteringen har nog också att göra med de senaste årens turbulens med sjunkande studentunderlag, försämrad ekonomi och stora omstruktureringar inom högskolan, menar Anna Götlind.
– Besvärliga arbetsgivare är tyvärr ett bra rekryteringsargument. Vi är största enskilda förbund här på högskolan och det är vi som har kunskap i högskole- och forskningsfrågorna. Där är vi bäst, det vet medlemmarna. Att vi hjälper och gör nytta är väldigt viktigt, det sprider sig snabbt även till andra.
Problemen med vikande studentunderlag gäller framför allt teknikutbildningarna och vissa samhällsvetenskapliga utbildningar. Diskussioner pågår också om avveckling av ämnena konstvetenskap och musik.
– Men vi är väldigt stolta och glada över att vi fick godkänt i Högskoleverkets hårda granskning av landets lärarutbildningar. Vi fick till och med beröm för de förbättringsåtgärder vi vidtagit på egen hand efter den förra granskningen.
En grupp som man aktivt riktar in sig på i årets rekryteringsarbete är lärare inom högskolans vårdutbildningar, en grupp där många idag har Lärarförbundet och Vårdförbundet inom TCO som facklig hemvist. Där och bland doktoranderna ser Anna Götlind ett antal presumtiva SULF-medlemmar vid Högskolan Dalarna.
– Ska man lyckas gäller det att göra ett gott arbete och att synas på alla möjliga sätt. Med allt från återkommande nyhetsbrev och seminarier till hur vi bemöter och närmar oss våra medlemmar. De ska känna att de får det stöd och den hjälp de behöver. Det sprider sig som ringar på vattnet. Och där är jag full av tillförsikt, säger Anna Götlind.

GÖRAN STEN


Kategorier: Arkiv