Maria Lindholm, ny ombudsman i Linköping

– Jag har studerat, forskat och arbetat utomlands, konstaterar Maria Lindholm, nybliven doktor i Språk och kultur, från Linköpings universitet. Under ett år, från mitten av februari till februari nästa år, vikarierar hon som lokal ombudsman i Linköping för föräldralediga Åsa Rybo Landelius.

Maria Lindholm, född i Gävle, har en gedigen kunskap om Linköping och Linköpings universitet, där hon fått sin grundutbildning och forskarutbildning.
Direkt efter sin fil kand var hon under höstterminen 1999 Erasmus Free Mover i Rennes i Frankrike och senare, en termin under forskarutbildningen var hon i Lausanne.
Hennes avhandling, på franska, handlar om Europeiska kommissionens kommunikation och pressmeddelanden, ”La Commission européenne et ses pratiques communicatives. Étude des dimensions linguistiques et des enjeux politiques des communiqués de presse”. Hon disputerade i oktober förra året och opponent var professor Geert Jacobs från universitetet i Gent, Belgien.
Maria Lindholm var för övrigt också ledamot i förre utbildningsminister Leif Pagrotskys forskningsberedning.
Hon har även hunnit med att vara fackligt engagerad.
– Jag var doktorandombud i Linköping, för studentkåren StuFF vid filosofisk fakultet och utbildningsvetenskap, under läsåret 2005/2006. Det innebar också att jag var ordförande för doktorandkommittén för Linköpings universitets studentkårer och att jag var ledamot i det universitetsövergripande Forum för forskarutbildning. Efter 2006 fortsatte jag som doktorandrepresentant i forskarutbildningsnämnden, där jag varit doktorandombud, och slutade i juni förra året samt i nämnden för vetenskapskommunikation, där jag också varit doktorandombud, och slutade i december förra året, berättar hon.
– Jag var engagerad i elevfackliga frågor redan på högstadiet. Idag är jag ledamot i styrgruppen för Junior Faculty vid filosofiska fakulteten och utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet.
Maria Lindholm ser fram emot året på SULF.
– Jag tycker det ska bli väldigt roligt.

EVA RÅDAHL


Kategorier: Arkiv