Allt fler forskarutbildade är arbetslösa

enligt den senaste arbetslöshetsstatistiken som SACO tagit fram på uppdrag av SULF. Statistiken för oktober 2005 hittar du här.

Allt fler forskarutbildade är arbetslösa, enligt ny arbetslöshetsstatistik som SACO tagit fram på uppdrag av SULF.
Exempelvis är 14 procent av de forskarutbildade mellan 25 och 34 år inom naturvetenskap öppet arbetslösa.
Totalt sett var 4,8 procent av de forskarutbildade arbetslösa eller sysselsatta i arbetsmarknadsprogram i slutet av oktober. Det ska jämföras med 4,3 procent i oktober 2004 och 4,5 procent i maj 2005.
Hårdast drabbade är unga forskarutbildade. I åldersgrupperna 25–29 och 30–34 år var 10,9 procent respektive 8,7 procent arbetslösa eller sysselsatta i arbetsmarknadsprogram. Vid samma tidpunkt förra året var motsvarande siffror 9,5 procent respektive 7,3 procent.
Problemen är störst, precis som tidigare, inom naturvetenskap (biologi och miljövetenskap, fysik, kemi och geovetenskap samt matematik och övrig naturvetenskap), där 8 procent är arbetslösa
eller sysselsatta i arbetsmarknadsprogram. Bland de unga, 25–34 år, är alltså hela 14 procent öppet arbetslösa.

ROBERT ANDERSSON


Kategorier: Arkiv