Pagrotsky mötte lärarutbildare

Regeringen kommer att snabbutreda målen för lärarexamen i högskoleförordningens examensordning. Målen ska vara klara till hösten och de innebär bland annat att det i lärarexamen för de tidiga åren ingår utbildning i hur man lär eleverna läsa, skriva och räkna.

Det förklarade utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky efter ett stormöte med ett 70-tal lärarutbildare. Mötet hölls tillsammans med skolminister Ibrahim Baylan i Stockholm den 30 mars. Detta mot bakgrund av den häftiga debatt om lärarutbildningen, som pågått sedan Högskoleverket redovisade sin granskning av denna utbildning den 21 mars.

Beslut före sommaren
Enligt granskningen har den stora friheten för lärarstudenterna att utforma sin utbildning medfört att många får en utbildning utan struktur och fördjupning. Centrala kunskapsområden saknas och vissa studenter kan få svårt att hitta passande lärarjobb efter utbildningen, sammanfattade Högskoleverket. Men eftersom utbildningen är ny och få studenter har tagit examen ifrågasätter verket inte några examensrätter i nuläget.
Regeringens snabbutredning om hur målen i lärarexamen ska utformas ska leda till beslut före sommaren och gälla från i höst, enligt uppgifter från Utbildnings- och kulturdepartementet.
Samtidigt uppmärksammas kraven på att studenterna får goda kunskaper i utvärdering, kunskapsmätning och i att sätta betyg.

EVA RÅDAHL


Kategorier: Arkiv