Debatt

Tillägnas välkänd skolbyråkrat som i TV härförleden i vanlig ordning
hävdade att man inte behöver lära sig mycket mer än att slå upp. (Fritt
efter gammal skald, som kan slås upp.)

Jag sökte min kunskap på Nätet,
mors, lärobok, gammal och grå!
Ack, nu är det mesta förgätet,
sjung vackert om skolan ändå.

Men att saltet görs på en beta,
det kommer jag säkert ihåg;
mer måste man inte få veta,
så sa våran stjärnpedagog.

ARNE SIKÖ
Adjunkt
Högskolan i Halmstad


You are currently subscribed to sulf23 as: er@sulf.se
To unsubscribe send a blank email to leave-sulf23-591178V@listserv.dataphone.se


Kategorier: Arkiv