Kongressnotiser

Sektionerna ska vara kvar
Kongressen – med 100 ombud – sade nej till styrelsens förslag att lägga ned sektionerna och att i stället inrätta tre förbundsråd för grundutbildning, forskning och utbildning, samt ledarskap och ledarskapsfrågor. Debatten om sektionerna var livlig i utskottet som förberedde frågan. Utskottet föreslog, med rösterna 10–3 att sektionerna skulle vara kvar. I plenum blev det votering, där utskottets förslag vann över styrelsens med rösterna 40–37.

Förbundet har fått etiska riktlinjer
Nu har SULF fått etiska riktlinjer sammanfattade i 50 punkter. Detta efter att kongressen beslutat anta de föreslagna riktlinjerna, som utarbetats av en arbetsgrupp inom SULF. (Se Universitetsläraren 18/2004).

Högre avgift från 1 januari
Medlemsavgiften höjs med 20 kronor från och med 1 januari för de som betalar hel avgift, det vill säga från 172 kronor i månaden till 192 kronor. Det är första gången på tio år som kongressen beslutat höja avgiften. Alla som betalar medlemsavgift har rätt till skattereduktion. Skattereduktionen uppgår till 25 procent på medlemsavgiften till facket, under förutsättning att avgiften överstiger 400 kr/år och med 40 procent på avgiften till a-kassan. Alla får en kontrolluppgift på detta från SULF. Uppgifterna kommer även att vara förtryckta i deklarationen. Mer information om avgifterna finns på hemsidan: www.sulf.se

Stadgarna fick ett tillägg
På förslag av förbundsstyrelsen beslöt kongressen om följande tillägg i stadgarnas §7: ”Medlem har skyldighet att informera förbundet om förändringar gällande anställningsförhållanden och personuppgifter som har betydelse för medlemskapet”.


Kategorier: Arkiv