Förtydliganden från Skövde och Göteborg

Artikeln ”Fler uppsägningar väntas i högskolan”, Universitetsläraren nr 17/2004,som byggde på uppgifter från SULF:s ordförandekonferens i september har väckt reaktioner. Två högskoleföreträdare har begärt förtydliganden för att minska oron bland de anställda.
Enligt kommunikationschef Kristina Appelqvist på Högskolan i Skövde upphörde tidsbegränsade förordnanden för 25 lärare och administratörer under perioden januari till juli 2004. För tiden därefter gäller: ”Från augusti till oktober 2004 har vi tvärtom ökat med fem heltidsekvivalenter. 12 tidsbegränsade förordnanden ska dessutom göras om till tillsvidareanställningar”.
Hon tillägger att högskolan får mer resurser ”Vi ökar våra anslag med totalt 28 miljoner under de kommande två åren, vilket gör att vi får möjligheter att fortsätta att expandera”.
Dekanus Bo Johansson på sektionen Matematiska vetenskaper vid Chalmers tekniska högskola konstaterar att högskolan ”befinner sig i en stor omorganisation” , men understryker att han inte känner inte till några förhandlingar om övertalighet vid matematiska sektionen, vilket stod att läsa i tidningen.


Kategorier: Arkiv