Förhandlingsordningen måste förnyas?

Under 2003 har SACO-S fört tre lokala revisionsförhandlingar vidare till central lönenämnd.
I två av fallen kunde parterna enas inom ramen för den nya förhand-lingsordningen. Men i det tredje fallet fungerade det inte. Det är inte bra.
Den nya förhandlingsordningen som används om parterna inte kan enas i lokala förhandlingar innebär att en lokal lönenämnd med opartisk ordförande tar över frågan.
Om arbetsgivaren avvisar lönenämndens rekommendation kan SACO-S begära centrala förhandlingar med Arbetsgivarverket. Vid fortsatt oenighet kan frågan slutligen föras vidare till en central lönenämnd med opartisk ordförande.
Det var förhandlingarna vid Blekinge tekniska högskola, Försvarshögskolan och Statens musiksamlingar som SACO-S förde vidare till den centrala lönenämnden.

Försvarshögskolan sa nej
Resultaten för Blekinge tekniska högskola och Statens musiksamlingar blev att parterna accepterade den opartiske ordförandens förslag till uppgörelse.
Men på Försvarshögskolan avvisade arbetsgivarsidan ordförandens förslag till uppgörelse, som innebär att lönerna skulle höjas med i genomsnitt 3,8 procent. Arbetsgivarsidan höll för sin del fast vid 2,9 procent.
Det är alltså endast tre fall som gått vidare till central lönenämnd. Men det är inte acceptabelt att arbetsgivarsidan för Försvarshögskolan går emot förslaget från ordföranden i den centrala lönenämnden.
SULF och SACO-S menar att arbetsgivarna måste respektera ordförandens förslag. I annat fall fungerar inte den nya förhandlingsordningen tillfredställande. Något som i sin tur innebär att en ny och bättre fungerande ordning måste för-handlas fram i 2004 års avtalsrörelse.

BJÖRN BIRATH
Ombudsman


Kategorier: Arkiv