NYA LÖNER FÖR REKTORERNA

Regeringen har fastställt lönerna för rektorer och generaldirektörer inom utbildningsområdet.
De nya lönerna gäller retroaktivt från den 1 april 2001 eller från tillträdesdagen för de nyutnämnda. Den genomsnittliga löneökningen uppgår till 5,7 procent. Vid de båda stiftelsehögskolorna Chalmers och Jönköping fastställs rektorslönerna lokalt av respektive styrelse.

Fr o m den 1 april 2001 alt tillträdesdagen

Högskola Månadslön
Chalmers 85 000
Högskoleverket 75 000
Vetenskapsrådet 73 000
Lunds universitet 70 630
Uppsala universitet 70 630
Göteborgs universitet 68 440
Karolinska institutet 68 440
Kungl. Tekniska högskolan 68 440
Linköpings universitet 68 440
Stockholms universitet 68 440
Umeå universitet 68 440
Malmö högskola 67 000
Karlstads universitet 66 500
Luleå tekniska universitet 66 500
Växjö universitet 66 500
Örebro universitet 66 500
Sveriges Lantbruksuniversitet 66 000
Mitthögskolan 64 500
Högskolan i Jönköping 60 576 lön 2000
Försvarshögskolan 59 000 ny
Nätuniversitetet 59 000 ny
Högskolan i Skövde 57 000 ny
Blekinge tekniska högskola 56 000
Högskolan i Borås 56 000
Högskolan i Kalmar 55 500
Lärarhögskolan i Stockholm 55 500
Mälardalens högskola 55 500
Södertörns högskola 55 500
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla 55 000 ny
Högskolan Dalarna 52 000
Högskolan i Gävle 52 000 ny
Högskolan i Halmstad 52 000
Högskolan Kristianstad 52 000
Dramatiska institutet 50 000 ny
Högskolan på Gotland 48 100
Kungl. Musikhögskolan i Sthlm 47 935
Konstfack 46 500
Kungl. Konsthögskolan 46 500
Danshögskolan 45 000
Teaterhögskolan i Stockholm 44 000 ny
Operahögskolan i Stockholm 43 000 ny


Kategorier: Arkiv